TVR a publicat regulamentul Eurovision 2022. Păreri?

Articol preluat de pe site-ul TVR

0
89

TVR a publicat regulamentul Eurovision 2022. Păreri?Găsiți Regulamentul în ntregime pe acest link: http://www.tvr.ro/regulament_34288.html#view

Așteptăm opiniile voastre! Mai jos sunt doar câteva fragmente din acest regulament.

 

i) dovada achitării taxei de înscriere în concurs (copie după ordinul de plată). Taxa de înscriere în concurs este de 200 lei pentru fiecare piesă depusă şi va fi virată în contul SRTv deschis la BCR sector 1 cu numărul RO69RNCB0072000506070001. Aceasta va fi folosită pentru organizarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2022.

(…)

III. PRESELECŢIA

3.1. Preselecţia pieselor muzicale va avea loc în zilele de 21 şi 22 decembrie 2021, la sediul SRTv. Fiecare piesa înscrisă în  concurs va fi audiată  de către un Juriu de specialitate, format din 5 membri.

3.2. Numirea membrilor juriului se face de către Organizator (SRTv). Membrii Juriului îşi asumă responsabilitatea condiţiilor desfăşurării concursului şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu aibă niciun fel de interes în legătură cu piesa muzicală, autorii sau cu interpretul, de natură a afecta imparţialitatea în exercitarea votului;

b) să completeze un formular în care să confirme că se vor conforma instrucţiunilor de vot din prezentul Regulament, precum şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să voteze independent.

3.3. Fiecare membru al Juriului va primi o fişă de jurizare, cuprinzând titlul melodiei şi interpretul, Organizatorul respectând confidenţialitatea autorilor. Membrii juriului vor afla după încheierea jurizării autorii pieselor intrate în concurs (compozitor şi textier).

3.4. Dintre toate piesele înscrise în concurs, în faza de preselecţie, Juriul  de specialitate va selecţiona, pentru  prima etapă a  semifinalei , pe baza notării de la 1 la 10, un număr de 45 piese, după următoarele criterii:

a) forma muzicală a pieselor, urmărindu-se dezvoltarea temei melodice, armonizarea acesteia precum şi elementele ritmico-melodice care să confere o construcţie muzicală adecvată;

b) realizarea aranjamentului orchestral al melodiilor din punctul de vedere al scriiturii;

c) inventivitatea şi originalitatea temelor muzicale;

d) diversitatea stilistică a melodiilor din concurs;

e) calitatea soundului şi a interpretării vocale.

3.5. Artistul nu poate interpreta decât o singură piesă înscrisă în concurs şi nu poate fi înlocuit pe durata concursului. Un compozitor poate avea mai multe piese în concurs, dar interpretate de artişti diferiţi.

3.6. În caz de balotaj, câştigă piesa care are cele mai multe note de 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 8 şi tot aşa, până când se poate face departajarea.

3.7. Membrii Juriului trebuie să semneze atât propria fişă de jurizare, cât şi procesul verbal întocmit după determinarea exactă, în etapa preselecţiei, a celor 45 de piese care vor intra în prima etapă a semifinalei.

3.8. Piesele selectate vor fi anunţate pe site-urile SRTv, rezultatele fiind de asemenea trimise spre publicare şi în presa centrală, cel târziu la data de 23 decembrie 2021.

3.9. În cazul în care, din motive obiective, un compozitor îşi retrage piesa din concurs, acest lucru se va face printr-o cerere oficială, semnată şi scanată, depusă la secretariatul concursului, prin email la adresa: eurovision.romania@tvr.ro, în maxim 24 de ore din momentul anunţării. În situaţia în care cererea de retragere a piesei nu este comunicată SRTv în termenul de 24 de ore mai sus menţionat, devin aplicabile dispoziţiile art.6 din Anexa nr. 2.

3.10. Eventualele contestaţii se primesc, prin email la adresa: eurovision.romania@tvr.ro, în termen de 24 de ore de la comunicarea prin publicare a rezultatelor etapei preselecţiei. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de contestaţii, formată din 3 persoane dintre care una Preşedintele Juriului de specialitate,. Comisia de contestaţii va analiza, întocmi şi comunica un răspuns scris, prin posta electronică sau pe adresa menţionată de către contestatar. Termenul de soluţionare a fiecărei contestaţii este de 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

3.11. Autorii şi interpreţii pieselor selectate pentru etapa semifinală, se obligă să încheie cu SRTv un contract prin care să fie detaliate, printre altele, obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al cumunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la Concursul Eurovision 2022.

 

IV. SEMIFINALA:

4.1. Semifinala Selecţiei Naţionale se derulează în perioada 5 – 12 februarie 2022 şi are doua etape:

a) prima etapa constă în organizarea unei sesiuni de jurizare şi vot în perioada 5-10 februarie 2022;

b) cea de-a doua etapă constă în organizarea unui show-ului de televiziune transmis în direct din studiourile SRTv în data de 12 februarie 2022.

A. În prima etapa a semifinalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2022, respectiv în perioada 5-10 februarie 2022,  vor participa toate cele 45 de piese rezultate din etapa preselecţiei.

 

4.2. În urma difuzării celor 45 de piese muzicale pe canalele SRTv, conform grilei de programe aprobate şi a postării lor în mediul online (pe canalul de Youtube al SRTv), piesele participante vor fi jurizate de către Juriul de specialitate si votate online de către  public.

4.3. Juriul de specialişti va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singură dată câte unei piese. Procesul de jurizare se încheie cu un clasament din care primele 15 piese se califică pentru a doua etapă a semifinalei.

4.4. În caz de balotaj, piesa câştigătoare va fi aceea care a obţinut de cele mai multe ori 12 puncte din partea juriului. Dacă situaţia de egalitate se menţine, se vor lua în considerare cele mai multe note de 10, respectiv 8 s.a.m.d.

4.5. Fiecare membru al Juriului de specialitate va semna fişa de jurizare şi procesul verbal de jurizare pe documente pe care le va transmite electronic la secretariatului juriului până în data de 9 februarie ora 20.00.

4.6. Tot în acestă etapă, publicul din mediul online votează piesele participante pe contul de Facebook Eurovision Romania, în intervalul 9 februarie, ora 20.00 – 10 februarie, ora 20.00.

4.7. Organizatorul postează în mediul online tabelul cu toate piesele participante, în ordine alfabetică. Fiecare utilizator de cont are dreptul să voteze o piesă, o singură dată.

4.8. Votul publicului online se încheie în data de 10 februarie la ora 20.00, având ca rezultat un clasament din care primele 5 piese se califică pentru a doua semifinală.

4.9. In situaţia în care între piesele calificate prin votul publicului se afla piese calificate în urma jurizării desfăşurate conform pct. 4.3. şi 4.4., clasamentul se modifică până când piesele muzicale nu coincid/suprapun.

 

B. In cea de-a doua etapă a Semifinalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 vor participa 20 de piese.

4.10. În data de 12 februarie 2022 se organizează un show de televiziune în cadrul căruia concurenţii vor interpreta live piesele calificate pentru acestă etapă, cu negativ, care poate să conţină backing vocals şi efecte vocale computerizate.

4.11. In urma interpretării live, Juriul de specialitate aflat în studio, va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singură dată câte unei piese. Procesul de jurizare se încheie cu un clasament din care primele 10  piese se califică pentru etapa Finală.

4.12. În caz de balotaj, piesa câştigătoare va fi cea care a obţinut de cele mai multe ori 12 puncte din partea juriului de specialisti. Dacă situaţia de egalitate se menţine, se vor lua în considerare cele mai multe note de 10, respectiv 8 s.a.m.d.

4.13. Fiecare membru al juriului de specialişti, inclusiv preşedintele, va semna fişa de jurizare şi procesul verbal de jurizare pe care le va preda la încheierea show-ului de televiziune, secretariatului juriului.

 

V. FINALA:

5.1. Etapa finală a Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 va avea loc în data de 5 martie 2022 şi constă în organizarea unui show de televiziune în cadrul căruia concurenţii vor interpreta live piesele calificate pentru acestă etapă, spectacol tv care se va transmite în direct din studiourile SRTv sau din alta locaţie, conform deciziei Organizatorului.

5.2. Fiecărei piese i se va aloca un număr de concurs, care se va afişa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.

5.3. Desemnarea piesei câştigătoare se realizează în urma procesului de jurizare şi al votului telespectatorilor (prin sms.), astfel:

5.3.1. Procesul de jurizare se desfăşoară conform procedurii prevăzute la pct.4.11 – 4.13. din prezentul Regulament.

5.3.2. Votul telespectatorilor constă în transmiterea unui sms cu un mesaj text conţinând numărul de concurs al piesei preferate, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”.  Telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe piese, dar numai o singură dată pentru fiecare piesă.  fiecărei piese i se alocă un număr de puncte, astfel:  numărul de sms –uri primit de piesa respectivă împărţit la cel mai mare număr de sms-uri primite de o piesă înmulţit cu 12 puncte. Din rezultat se păstrează întregul şi două zecimale. Rezultatul final se adună cu numărul de puncte obţinute pentru aceaşi piesă de la juriu.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase a reţelelor de telefonie mobilă.

5.3.3. Organizatorul realizează un clasament al pieselor prin însumarea punctelor obţinute de la membrii juriului conform pct.4.11 – 4.12 cu punctele obţinute conform 5.3.2 de la votul publicului.

 

5.4. Piesa câştigătoare a Selecţiei Naţionale pentru Eurovision 2022, va fi cea care obţine cel mai mare număr  de puncte, calculate conform pct. 5.3.3.

 

Regulement aici: http://www.tvr.ro/regulament_34288.html#view

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here